Konak " K O N D I R "
O KONAKU
SOBE
RESTORAN
KUHINJA
BAZEN
ETNO KAFE
KONGRESNA SALA
O BANJI
DEŠAVANJA U KONDIRU
KONTAKT

 

Banja Vrujci se nalazi u severozapadnom delu Srbije, u severnom podnožju planine Suvobor (846 m) iMaljena (1104m), u dolini reke Toplice, desne pritoke Kolubare, na prelazu iz oblasti Kolubare u Podgorinu.
Njen matematičko-geografski položaj određen je kordinatima od 20* 09' 28' severne geografske širine 44* 13' 15" istočne geografske dužine, kao i nadmorskom visinom od 182m, Veći deo naselja podignut je po obodu Topličke kotline, ali i u dolinama reka i potoka, na višem zemljištu, na rečnim terasama do 252 m,Banja Vrujci izgradjena je po dnu kotline, čime je donekle izolovana od uticaja okoline pa dobija izvesna mikroklimatska obeležja.Vazduh u Banji je veoma čist i svež, ispunjen raznovrsnim aromatskim mirisima, tokom godine:livadskog cveća, šumskog rastinja, rascvetalih voćnaka, pokošenog sena itd.

što može predstavaljati i dopunski obrok u lečenju posetilaca-aromaterapiju.

LEKOVITE VODE I BLATO

Temperatura vode ima veliki značaj u organizaciji njenog iskorišcenja,narocito u svrhe lečenja.

Temperatura vode vrujačkih izvora najčešće se kreće do 26 do 27 stepeni ,a najniže zabeležene vrednost su 21 stepen,odnosno najviše 31 stepeni.

Institut za fizikalnu i medeicinu i rehabilitaciju Srbije iz Beograda 1987 god. je analizirao termalnu vodu iz glavne bušotine i dao orjentaciono mišljenje o njenoj terapiskoj vrednosti za lečenje kupanjem u kadama,kao dopunsko sredstvo lečenja u sklopu medicinske rehabilitacije,uz dogrevanje do temperature do 34-37 stepeni kod sledećih bolesti lokomotornog aparata,zapaljenski reumatizan,degenerativni reumatizam,ekstraartikularni reumatizam,kao i za hronična ginekološka obolenja.

Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije iz Beograda,posle analize vode česme(plitke bušotine)od 6 novembra 1987 god. dao je orijentaciono mišljenje o terapijskoj vrednosti vode pijenjem u sklopu medicinske rehabilitacije za obolenja mokracnih puteva i bubrega-mikrolitijazu(pesak u mokraccnim putevima) i stanja hiruškog odstranjivanja kamena.

Lekovito radioktivno balto su počeli da koriste meštani okolnih sela još 1931 god.zapazivši da mazanje tela blatom plavičaste boje,uz sunčanje ,pomaže u lečenju raznih reumatskuh obolenja -išijasa,proširenih vena,kožnih obolenja i dr..

Blato se sastoji od sitnih,finih čestica koje,pored termičkog i mehaničkog,ima i hemiskog delovanja na kožu,apsorcijom(upijanjem)hemijskih sastojaka kroz kožu,i na ceo organizam.

 

 

 

  izradio:"DIGITAL INŽENJERING DOO"